Disney+ 登陸香港!一齊追看國家地理雜誌講野生動物

mins read
November 18, 2021

Disney+ 登陸香港
追睇國家地理雜誌講野生動物

香港終於可以睇Disney+!相信大家對MarvelStar WarPixar絕不感到陌生;而當中的National Geographic亦非常吸引,皆因大家可以重溫空中浩劫(Air Crash Investigation)地獄廚神美食秘境(Gordon Ramsay: Uncharted)之外,亦可以追看美國走私追緝令(To Catch A Smuggler)[你對此有興趣,不妨也到Netflix欣賞劇集毒梟(Narcos)],以及一系列講野生動物的影片!

國家地理雜誌野生動物系列

Disney+ 國家地理雜誌野生動物系列
圖片截取自Disney+

如果你是BBC Earth擁躉或愛動物之人,你可以透過Disney+欣賞國家地理雜誌(National Geographic)有關動物的紀錄片或電影,加深認識地球上各種野生動物之外,亦更了解全球有關動物和自然環境的保育工作,如何協助人類和野生動物和諧共存。


相關推介 Netflix自然生態紀錄片

「捕殺」是最合適的方法?

講起人與野生動物的共存議題,相信大家近期都非常關注本港備受爭議的「野豬格殺令」,究竟捕殺市區野豬是否唯一可行的方法?尤其是昨晚出現用食物引誘加捕捉野豬的一幕,惹來不少市民、本地關注組和愛護動物協批評及質疑當局做法,建議其他可能性取代捕殺方式。除野豬之外,本地市民亦關注野鴿、水牛、馬餾等野生動物會否面對同樣的命運……


其他文章:

香港野生動物點只得野豬?!

動物毛孩系列